Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

29.01.2023

Хей-он-Уайи литературен фестивал: Икона в процес на създаване

Снимка: https://www.hayfestival.com/ 

 

Автор и редактор: Лиана Джиорджи /ICCR - Интердисциплинарен център за сравнителни изследвания/ 

 

За по-малко от четвърт век, след като е основан през 1988 г., като дребномащабен поетичен фестивал с не повече от няколко стотин посетители Хей-он-Уайи, фестивалът е прераснал в своеобразен фестивал-икона . През 2009, той привлича над 90 000 участници, като представя над 700 писатели. Днес с право се възприема за най-успешния от всички литературни събития, тъй като успява да поддържа духа на фестивала в общността и добросъвестността на разговора, независимо от корпоративния си растеж. Фестивалът е успешна частна инициатива, тъй като много малко разчита на публични субсидии. Тази глава описва Хей-он-Уайи фестивала и хвърля светлина върху разнообразните аспекти. Така се допълва  дискусията какво е фестивалът в днешната му форма и как чрез неговото развитие се ситуира статуса и ролята на литературата в модерните общества. 

Методологически, тази глава – и двете които следват – разчитат на множество източници: лице в лице интервюта с директори, управители, спонсори и участници-писатели; анализ на разговорите и сравнението на фестивалните програми, биографите на участниците и докладите на медиите; етнографските наблюдения на фестивалните сесии и свързаните с тях социални събития; систематизиране на социални факти за фестивала; и вторична литература, когато е налична. Приложението на тази част на доклада осигурява общ преглед на компилирания и анализиран материал. Качественият анализ от софтуерният инструмент MaxQDA беше използван за обработка и класифициране на информацията. 

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

ПОВЕЧЕ

 

Други текстове в Антология "Фестивали"

 

ТЕОРИЯ 

Светът на фестивалите /монография/– Любомир Кутин. 2018

Фестивализация: какво казва един фестивал – и какво прави. Размисли за фестивалите и фестивализацията /доклад/ - Оуи Ронстьом. 2011

Литературните фестивали /изследване/ - Лиана Джиорджи. 2010

 

ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

Оценка на икономическия ефект от фестивала ‘A to Jazz’ /изследване/– Алфа Рисърч.2019

Бяла книга на фестивалите в България /изследване/ - Българска фестивална асоциация. 2015

Икономически ползи от културните фестивали /изследване/ - Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация Бауерзакс.2015 

Създаване на система за наблюдение и оценка за качеството на фестивалите във Варна /изследване/ - Арт Диалог. 2013

Фестивалът в Копривщица: От национална икона до глобализирано селско събитие /статия/ - Лиз Мелиш - Глобални села: селски и градски трансформации в съвременна България: 153–171, Лондон: Anthem Press. 2013

Календар на културните събития в Столична община /студия/ - Обсерватория по икономика на културата. 2012

 

ПРАКТИКА В СВЕТА

Хей-он-Уайи литературен фестивал: Икона в процес на създаване /изследване/ - Лиана Джиорджи. 2010