Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Арт Диалог ЕООД е създадено през 2005 г. Дружеството е реализирало разнообразни проекти, свързани с културата и изкуствата. По-значимите от тях са:

2005 г. – Rosemary Statelova – The Seven Sins of Chalga. Toward an Anthropology of Ethnopop Music. Изд. Просвета София. Превод на Красимира Кутина от български на английски;

2007 – 2009 г. – продуциране на 4 CD с документални и специално реализирани записи от фонда на Радио Варна: Спомен за диригента „Емил Главанаков“ – двоен; „Иван Маринов“ – диригент и композитор; «Диригентите на Варненска опера» (Борис Черпански, Влади Анастасов, Недялко Недялков“); Чайковски и Рахманинов – Песни. Костадинка Николова – сопран, Тодор Петров – пиано;

2009 – 2011 г. – Радиопредавания «Европейски столици на културата» и Панорама «Следи», включително 15 предавания, посветени на Международния музикален фестивал „Варненско лято“, Международния балетен конкурс – Варна, Варненската опера и Варненската филхармония – съвместно с Радио Варна;

2011 г.„Варна – фестивалният град“, документален филм, съвместно с Артин вижън, 50 мин, DVD. Сценарии и интервюта Любомир Кутин;  „Никола Кутин – 35 години на сцената“, документален филм, 55 мин, DVD.

2011 г. – подготовка на проект за Община Шумен по ОПРР BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”. Консултант по изготвянето на проект „Шумен – живият град“, съгласно Договор с Община Шумен № 25-01-31/07.02.2011 г. на стойност 491 298 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие;

2013 г. – проект „Създаване на система за наблюдение и оценка на качеството на фестивалите във Варна“, финансиран по общинска програма „Варна – територия на творчеството“, осъществен Любомир Кутин, Янко Кутин и Красимира Кутина;

2014 г. – изследване на културния календар на Община Русе, осъществено от Любомир Кутин и Янко Кутин;

2016 г. – „Корените на Европа“ – организация на концерт с участието на Венцеслав Анастасов – баритон, Евгений Станимиров – бас, Вилиана Вълчева – пиано, Мъжки хор при Катедрален храм „Св. Неделя” – София с диригент проф. Мирослав Попсавов, сценография Иван Иванов – Йоании.

2017 г. – проект „Историята в картинки” с 6 кратки анимационни филми на Янко Кутин, посветени на културата и миналото на Варна, реализиран в рамките на домакинството на Варна като европейска младежка столица.

2018 г. – 2020 – консултиране на маркетингови и рекламно-информационни дейности на Държавна опера – Русе.

2019 – 2020 г. – изготвяне на Стратегия за развитие на културата в Община Велико Търново за периода 2020-2030 г., приета с решение на Великотърновския Общински съвет на 28 май, 2020 г.

2020 – 2021 г. – създаване на Дигитален каталог на фестивалите с проект пред Национален фонд “Култура” по Програма “Публики”.

2022 г. – създаване на Фестивална академия – Варна, ангажирана с наблюдение и оценка на фестивалите във Варна с проект пред Национален фонд “Култура” по Програма “Едногодишен грант” и Летопис на Варненската опера

2023 г. – консултант на Проекта на Българската фестивална асоциация „Българските фестивали – дигитални перспективи“ пред Национален фонд „Култура“; План за привличане на публиките на Община Бургас; Изследването Мониторинг на сценичните изкуства в България през 2023

2024 г. – доклад „Култура и изкуство във Варна през 2022“