Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

26.12.2022

Румен Серафимов за "Август в изкуството"

Когато разговарях с Румен Серафимов все още не бяха известни резултатите от Програмата за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни организации на Национален фонд „Култура“. Осигуреното финансиране гарантира, че през 2023 г. Биеналето на визуалните изкуства „Август в изкуството“ ще бъде възстановено и ще осъществи своето десето издание. 

Инициаторът на фестивала, изкуствоведът Румен Серафимов, добре помни началото, но дали ще съумее да гарантира неговото бъдеще? Чуйте интервюто и се опитайте да направите собствени хипотези. 

Проект "Фестивален дневник", финансиран по Програма "Едногодишен грант" на Национален фонд "Култура".
Идея и сценарии Любомир Кутин

Графичен дизайн и знак Димитър Трайчев
Запис: МОГО Мюзик, Хуан Руа, Цветан Момчилов
Участие в записа на Евгения Василева
Аранжимент Цветан Момчилов
Фрагмент от Панчо Владигеров - „Класично и романтично“ опус 24 за камерен или струнен оркестър
Варна, 2022

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".