Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

27.12.2022

Проф. Милко Коларов за конкурса "Добри Христов"

Добри Христов е един от символите на Варна. През 2000 г., по случай 125 годишнината от рождението на композитора и по инициатива на проф. Милко Коларов, е създаден конкурс за изпълнение на български музикални произведения, именуван Добри Христов. 

Осъществените три издания, през 2000, 2002 и 2004 г., са и отправна точка за тревога: за ерозията в музикалната култура, за все по-оредяващите образовани музиканти, за липсата на перспективи, които да подплатят достойната им професионална реализация в България, за отсъствието на оценъчна система...

Проект "Фестивален дневник", финансиран по Програма "Едногодишен грант" на Национален фонд "Култура".
Идея и сценарии Любомир Кутин

Графичен дизайн и знак Димитър Трайчев
Запис: МОГО Мюзик, Хуан Руа, Цветан Момчилов
Участие в записа на Евгения Василева
Аранжимент Цветан Момчилов
Фрагмент от Панчо Владигеров - „Класично и романтично“ опус 24 за камерен или струнен оркестър
Варна, 2022

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".