Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

23.03.2021

Преброяване на фестивалите във Варна по видове през годините

Систематизирана е информацията за 75 фестивали в периода 1926-2020 г. Те са обособени в следните групи по видове артистични активности:

 
  • Музика
  • Кино
  • Танц
  • Визуални
  • Мултидисциплинарни
  • Наследство
  • Театър
  • Книги
 

Очаквано, основен дял заемат музикалните фестивали, но след бурната им експанзия през 1990-те, са в относителен застой.

 

Най-голяма активност през последните три десетилетия наблюдаваме при филмовите събития, визуалните изкуства, танца и мултидисциплинарните фестивали. Към днешна дата във Варна се провеждат 53 фестивала, 22 са преустановени.