Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

28.12.2022

Нено Белчев за "Видеохолика"

Създателят на фестивала „Видеохолика“, Нено Белчев, има склонност да пародира съвременната културна и артистична среда. Разочарован е от предходната артистична генерация. С готовност свидетелства и за собствените си грешки. 

Допреди десетина години “Видеохолика” се заселваше из различни места във Варна. Прожекциите на открито събираха немногобройна, но запалена публика. Често провокираха и неизкушената аудитория.

Фестивалът вече не съществува. За Нено Белчев това е неблагодарна работа. Няма кой да го продължи и освежи. Така, “Видеохолика”, създаден във Варна през 2008 година, приключва преди да навърши първите си седем години, през 2014. Умора, егоистичен жест в полза на собствени артистични проекти или неразбиране… Вероятно от всичко по малко…

Проект "Фестивален дневник", финансиран по Програма "Едногодишен грант" на Национален фонд "Култура".
Идея и сценарии Любомир Кутин

Графичен дизайн и знак Димитър Трайчев
Запис: МОГО Мюзик, Хуан Руа, Цветан Момчилов
Участие в записа на Евгения Василева
Аранжимент Цветан Момчилов
Фрагмент от Панчо Владигеров - „Класично и романтично“ опус 24 за камерен или струнен оркестър
Варна, 2022

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".