Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

11.08.2021

На 11 август 1961 година са отличени първите носители на награди от фестивала на българския филм "Златна роза"

В броя си от 12 август 1961 г. вестник "Народна култура" отбелязва възможността за по-активен диалог на българските кинотворци със своята публика. Също така се оценява положително популяризирането на българското кино сред чуждестранните гости. Фестивалът се радва и на безспорни икономически ефекти. Дневното посещение на кината в града се увеличава от 9300 зрители дневно в извънфестивалния период до 17 300. За популяризирането на събитието допринасят и съседните градове, които изпращат специално художници от Коларовград/дн. Шумен/, Толбухин /дн. Добрич/, Търговище, Провадия и Силистра за нуждите по-масирана реклама. Нека да припомним, че по онова време всяко кино има специално нает художник, който рисува информационни пана на прожектираните филми.

 

Същевременно се отправят критики към състоянието на звуковата техника в основното фестивално кино "Република". Препоръчва се и да се организират анкети, в които зрителите да оценяват не само всички филми, а и всеки отделен филм. Така ще има възможност да се прецизира преценките за съдържанието на фестивалната програма.

 

Съгласно статута наградите се разпределят в две категории: за цялостно изграждане на филм /игрален, мултипликационен, документален и научно-популярен/ и за отделни индивидуални прояви в игралния филм.  Най-много отличия получава филма "А бяхме млади" с режисьор Биенка Желязкова по сценарии на Христо Писков. Липсата на връчена награда в категорията "съвременна тема" е своеобразен призив от страна на държавата към българските кинематографисти да потърсят актуални филмови теми.

 

Сред носителите на индивидуални награди са Янко Янков за филма "Стръмната пътека", Васил Холиолчев за "А бяхме млади", Георги Алурков и Т. Стоянов, Людмила Чешмеджиева за ролята на Цвета в същия филм. Прави впечатление трите награди за мъжки роли: Асен Миланов за ролята на майор Терзиев във филма "Краят на пътя", Георги Георгиев, за цялостно представяне и на Коста Цонев за ролята на майор Панов в "Нощта срещу 13".

На снимката: работен момент от филма "А бяхме млади" - архив на Българска национална филмотека.