Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

19.09.2022

Фестивална академия - Варна

От БТА:

На 20 септември /вторник/ от 11 часа в Пресклуба на БТА във Варна, на улица „Плиска“ 13 ще бъде представена идеята за създаване на Фестивална академия - Варна, като ще имате възможност да зададете въпросите си на инициатора Любомир Кутин.

Ще участват още представители на Икономическия университет, Регионалния исторически музей, Регионална библиотека „Пенчо Славейков“, Държавния архив. Онлайн ще се включат Радостина Узунова – изп. директор на Българската фестивална асоциация, Васил Димитров – председател на УС на Асоциацията, и Диана Андреева-Попйорданова – директор на Обсерваторията по икономика на културата.

Варна, освен морска, е и фестивална столица на България. Богатата й фестивална история е систематизирана в дигитален каталог https://varnafestivals.eu  Продължение на усилията на неговите създатели е основаването на Фестивалната академия - Варна. Инициаторите ще връчват годишни награди за принос на фестивалите в обществения живот на града и региона.

 
СТАТУТ
на Фестивална академия - Варна

Цели и средства

 1. Фестивална академия - Варна се създава по идея на Платформата  https://varnafestivals.eu/
 2. Фестивална академия - Варна e неформална инициатива, посветена на 100 годишнина от създаването на първия фестивал в България - Народните летни музикални тържества през 1926 г., чийто правоприемник е Международния музикален фестивал “Варненско лято”. 
 3. Във фестивална академия - Варна участват публични институции, средства за масово осведомяване, професионални сдружения и други институти и организации, ангажирани с провеждането на културни политики, изследването и популяризирането на художествени фестивали, присъединили се към Програмната декларация.
 4. Членството във Фестивална академия - Варна е по предложение на всеки един от участниците, приет с консенсус от останалите инициатори. 
 5. Основната цел на Фестивална академия - Варна е насочена към създаването на професионални стандарти в организацията на фестивали за сценични, филмови и визуални изкуства, литература, наследство и мултидисциплинарни събития.
 6. Фестивална академия - Варна реализира дейности в следните направления:
 • Популяризира научни изследвания и успешни световни практики в организирането на фестивали.
 • Събира, систематизира и популяризира данни за актуални и преустановени фестивали във Варна.  
 • Регистрира и анализира качеството на организация на фестивали във Варна.
 • Излъчва номинации и връчва годишни награди на фестивали във Варна.   

Обезпечаването на дейностите се осъществява от Платформата  https://varnafestivals.eu/, с доброволно участие, ангажирането на стажанти и други експерти.

 

Антология “Фестивали”

 1. С Антология “Фестивали” се издирва и публикува информация за актуални събития, теоретични анализи, изследвания и добри практики в България и по света, свързани с провеждането на фестивали.
 2. Дейностите са предназначени за фестивални организатори и други мениджъри в сферата на културните и творческите индустрии, корпоративни партньори, държавната и местна администрация в сферата на културата
 3. За целта се подготвят публикации със свободен достъп за потребители в интернет платформата https://varnafestivals.eu/

 

Подкаст “Забравените фестивали”

 1. Подкаст “Забравените фестивали” е инициатива за издирване на свидетелства, факти и документи, свързани с фестивали, преустановили своето съществуване.
 2. Резултатите от дейността попълват фондовете на участниците във Фестивална академия - Варна и се ползват свободно от потребителите в интернет платформата https://varnafestivals.eu/.

 

Наблюдение и оценка

 1. Участниците във Фестивална академия - Варна подпомагат систематизирането на данни, свързани с фестивалите във Варна по следните показатели: брой; разпределение по видове - музика, театър, танц, кино, визуални изкуства, литература, наследство, мултидисциплинарни; разпределение по месеци; разпределение по времетраене; разпределение по регламент - състезателни и представителни; разпределение по видове организатори - държавен институт, общински институт, публична администрация, организация с нестопанска цел; разпределение по аудитория -  за масова и специализирана; разпределение по участници - за професионалисти и любители; по времетраене; по обхват - местни, национални и международни; сайтове - актуалност, навигация, визуални характеристики, разнообразие и качество на съдържанието; страници, групи, общности и събития във фейсбук - активност, брой последователи, качество на съдържанието; YouTube канали - абонати, навигация, разнообразие; профили в Instagram - активност, последователи, качество на съдържанието; оригиналност на програмата - премиери, неизпълнени и непредставяне произведения; връзка с местната среда - теми и сюжети, вдъхновени от региона, ангажиране на местни творци и трупи; социална насоченост, включително и извън времето на провеждането си.  
 2. Информацията се систематизира в бюлетин “Фестивален монитор” и се публикува периодично в платформата https://varnafestivals.eu/

 

Награди

 1. Всяка година Фестивална академия - Варна присъжда номинации и награди в четири категории: “Артистичен принос”, “Грижа за публиката”, “Социална отговорност”, “Дигитална среда”.
 2. За присъждането им участниците във Фестивална академия - Варна систематизират данните от наблюденията и всеки от тях попълва анкетна карта.
 3. Резултатите се обявяват в края на календарната година в тържествена обстановка.