Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

19.01.2023

Фестивализация: какво казва един фестивал – и какво прави. Размисли за фестивалите и фестивализацията.

Източник: https://culturenight.is/

Източник: https://culturenight.is/  

Оуи Ронстьом

Доклад прочетен на международния колоквиум „Изпей една обикновена песен“, за представянето, използването, трансмисията и изобретяването на култури в контекста на световните музикални фестивали. Нюшател, Швейцария, 15 – 16 септември, 2011 от Оуи Ронстьом, професор по Етнология, Университет Готланд, Швеция, август 2011

Въведение

В събота 20 август 2011, 19-то издание на Менингарнот, нощ на културата, се празнува в Рейкявик, Исландия. Между 8.30 и 23.30, 356 са представени събития - от малки и неформални, като спонтанни прегръдки на главната градска улица, до големи официални събития, като рок и поп концерти на открито до централния парк Арнархол, и концерти на джаз и класическа музика в престижната нова концертна Зала Харпа до пристанището, и до грандиозни и впечатляващи, като фойерверките, които поставиха финала на всичко. В мащабната инициатива участваха около 100 хиляди жители на Исландия. За целта беше отделена голяма част от културния бюджет. 

Събитието се проведе в централната част на Рейкявик, улиците препълнени от хора, ресторантите претъпкани. Концентрирано около Зала “Харпа”, новата и впечатляваща забележителност на Рейкявик, планирана и построена по време на подема на исландските банки, и завършена навреме за откриването на тазгодишната Нощ на Културата. Огромната инвестиция е обект на дебати сред исландското общество. Изразяват се опасения, че тя ще погълне и без това скромния бюджет за културна продукция в страната. 

За етномузиколозите Нощта на Културата и Зала “Харпа” разкриват фестивализацията, ефикасното използване на средства, алтернативни модели на живот, и гъстотата и привличането на внимание в един глобализиран свят. В моя доклад аз разсъждавам върху тези теми по абстрактен начин, започвайки от фестивалния феномен като такъв, и продължавайки с някои характеристики, предположения и резултати от фестивализацията. 

ПОВЕЧЕ

 

Други текстове в Антология "Фестивали"

 

ТЕОРИЯ 

Светът на фестивалите /монография/– Любомир Кутин. 2018

Фестивализация: какво казва един фестивал – и какво прави. Размисли за фестивалите и фестивализацията /доклад/ - Оуи Ронстьом, 2011

Литературните фестивали /изследване/ - Лиана Джиорджи, 2010

 

ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

Оценка на икономическия ефект от фестивала ‘A to Jazz’ /изследване/– Алфа Рисърч.2019

Бяла книга на фестивалите в България /изследване/ - Българска фестивална асоциация. 2015

Икономически ползи от културните фестивали /изследване/ - Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация Бауерзакс.2015 

Създаване на система за наблюдение и оценка за качеството на фестивалите във Варна /изследване/ - Арт Диалог. 2013

Календар на културните събития в Столична община /студия/ - Обсерватория по икономика на културата. 2012

 

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".