Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Фестивал на армейските студии на страните от Варшавския договор

Дейност Преустановен
Основан 1966
Място Варна
Първо издание във Варна 1966
Последно издание 1966
Честота на провеждане Еднократно
Месец септември
Обичайно времетраене 5-10 дни
Вид Кино
Регламент Конкурс
Аудитория Специализирана
Съдържание Традиционно
Обхват Международен
Организатор Публична институция
Вид участници Професионалисти
Места Закрито
Достъп Безплатен

Организатор на фестивала е Главно политическо управление на Българската народна армия. Програмата представя кинопродукциите на България, Германската демократична република, Полша, Румъния, Съветския съюз, Унгария и Чехословакия. Представени са над 50 филма, кинохроники, научно-популярни, учебно-инструктивни, документално- публицистични късометражни филми /киноновели/. 

 

Провежда се в Дома на художествената самодейност /Македонския дом/. 

 


Издания във Варна: 1966