Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Народно дело-1966-216. НБ П.Славейков