Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен майски хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”

Дейност Актуален
Основан 1967
Място Варна
Първо издание във Варна 1967
Последно издание 2019
Честота на провеждане Всяка година
Месец май
Обичайно времетраене 1-4 дни
Вид Музика
Регламент Конкурс
Аудитория Специализирана
Съдържание Традиционно
Обхват Международен
Организатор Публична институция
Вид участници Любители
Места Закрито
Достъп Безплатен
Официален сайт

Конкурсът е основан под името „Майски хоров фестивал”. През 1973 г. с решение на Секретариата на ЦК на БКП се постановява, че през месец май във Варна на всеки две години ще се организира „Международен хоров конкурс”. През 1975 г. се провежда и първото му издание. От 1982 г. конкурсът носи името на изтъкнатия български композитор Георги Димитров – основател на съвременната българска хорова школа.

 

Основен организатор на конкурса е Центърът за художествена самодейност и Окръжният съвет за култура, а след 1989 г. – Община Варна. Домакин на конкурса е Представителен смесен хор “Морски звуци”. От 1993 г. конкурсът е член на Асоциация “Гран при “Европа”, който се провежда последователно в Арецо (Италия), Дебрецен (Унгария), Тур (Франция), Марибор (Словения), Варна (България) и Толоса (Испания). От 2007 г. се провежда всяка година.

 

Съгласно действащия регламент, участниците се състезават в категории за смесени, еднородни и детско-юношески хорове, а през последните издания и за камерни хорове. Програмата включва Ренесанс и Барок /от XIV век до средата на XVIII век/; Класицизъм /XVIII век/; Романтизъм /XIX век/ и Съвременна музика /XX – XXI век/. Програмата включва също едно хорово произведение по избор на изпълнителите от композитор от националността на представящия се хор и една задължителна песен от български композитор.

 

Победителите се отличават за всяка категория, а от 2014 г. е учредена и специална награда за най-добър диригент на името на проф. Марин Чонев /1932-2012/ – дългогодишен председател на организационния комитет на конкурса и главен художествен ръководител на хор „Морски звуци”.

 

Конкурсът се провежда последователно в Дом за художествена самодейност (Македонски дом) – до 1989 г., Фестивален и конгресен център, Градска художествена галерия „Борис Георгиев” и Аулата на Икономически университет – Варна. След 2009 г. част от съпътстващите събития се провеждат в търговските центрове на Варна.


Издания във Варна: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

май 1973

1975 - 15-18 май

1981 - май

1983 - 11-15 май

1985 - 15-19 май

1987 - май

1989 - май

1995

1997

1999 - май

2001

2003

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2022