Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен фестивал на външнотърговските рекламни филми

Дейност Преустановен
Основан 1973
Място Варна
Първо издание във Варна 1973
Последно издание 1987
Честота на провеждане Биенале
Месец юни
Обичайно времетраене 5-10 дни
Вид Кино
Регламент Конкурс
Аудитория Специализирана
Съдържание Експериментално
Обхват Международен
Организатор Търговско дружество
Вид участници Професионалисти
Места Закрито
Достъп Платен

Решението за провеждане на фестивала се взема през ноември 1971 г. в Будапеща, където заседават генералните директори на рекламните агенции на СИВ /Съветът за икономическа взаимопомощ/ и Югославия. Неговото начало е от 1973 г. на всеки две години през първата половина на юни. Непосредствената организация е възложена на стопанското предприятие “Булгарреклама”. Девизът на фестивала е: „За развитие на социалистическата интеграция и външната търговия”. 

 

Провежда се в Хотел “Интернационал” – Курортен комплекс “Златни пясъци”.


Издания във Варна: 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985, 1987