Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международно биенале на графиката

Дейност Актуален
Основан 1981
Място Варна
Първо издание във Варна 1981
Последно издание 2021
Честота на провеждане Биенале
Месец август-септември
Обичайно времетраене 30+ дни
Вид Визуални изкуства
Регламент Конкурс
Аудитория Специализирана
Съдържание Експериментално
Обхват Международен
Организатор Общински иститут
Вид участници Професионалисти
Места Закрито
Достъп Платен

Първоначално биеналето е обявено като национална изложба на графиците с международно участие. Основни инициатори и организатори са Комитетът за култура, Съюзът на българските художници и Окръжният съвет за култура-Варна. През 1987 г. Съветът за духовно развитие към Министерския съвет утвърждава официално събитието като Международно биенале на графиката. 

 

В статута се изтъква, че като „международен форум за среща на художници от различни страни, носители на богатството и многообразието на световната графика, биеналето е призвано да играе активна роля за взаимното обогатяване на художниците-графици за духовното и всестранно сближаване на творците и народите в борбата за мир, красота и хуманизъм”. Участниците се състезават за голямата награда „Гранд при – Варна”, награда на журито и три равностойни отличия за постижения в графичното изкуство.

 

През 90-те години на ХХ в. Министерството на културата и Съюзът на българските художници оттеглят финансовата си подкрепа. От 1981 до 1991 г. биеналето се провежда от май до края на август. През периода 1993-2001 г. се осъществява през есента – октомври-декември. От 2003 г. отново се провежда в периода май-август. 

 

През 1981 г. биеналето  се провежда в Дворец на културата и спорта. През 1983-1987 – в Художествената галерия на бул. “Княз Борис І” № 65, Градската художествена галерия „Борис Георгиев” (1989 и след 1995) и в Община Варна (1991 и 1993)


Издания във Варна: 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021

1981 - 23 май

1983 - 23 май

1985 - 23 май

1987 - 23 май

1989 - 23 май

1991 - 23 май

1993 - 23 май

1995 - 8 ноември

1997 - 15 август

1999 - 5 ноември

2001 - 14 септември

2015 - 7 август

2017 - 11 август

2021 - 13 август-30 септември