Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

BG
EN

Международно биенале на графиката

Дейност Актуален
Основан 1981
Място Варна
Първо издание във Варна 1981
Последно издание 2019
Честота на провеждане Биенале
Месец август-септември
Обичайно времетраене 30+ дни
Вид Визуални изкуства
Регламент Конкурс
Аудитория Специализирана
Съдържание Експериментално
Обхват Международен
Организатор Общински иститут
Вид участници Професионалисти
Места Закрито
Достъп Платен

Първоначално биеналето е обявено като национална изложба на графиците с международно участие. Основни инициатори и организатори са Комитетът за култура, Съюзът на българските художници и Окръжният съвет за култура-Варна. През 1987 г. Съветът за духовно развитие към Министерския съвет утвърждава официално събитието като Международно биенале на графиката. 

 

В статута се изтъква, че като „международен форум за среща на художници от различни страни, носители на богатството и многообразието на световната графика, биеналето е призвано да играе активна роля за взаимното обогатяване на художниците-графици за духовното и всестранно сближаване на творците и народите в борбата за мир, красота и хуманизъм”. Участниците се състезават за голямата награда „Гранд при – Варна”, награда на журито и три равностойни отличия за постижения в графичното изкуство.

 

През 90-те години на ХХ в. Министерството на културата и Съюзът на българските художници оттеглят финансовата си подкрепа. От 1981 до 1991 г. биеналето се провежда от май до края на август. През периода 1993-2001 г. се осъществява през есента – октомври-декември. От 2003 г. отново се провежда в периода май-август. 

 

През 1981 г. биеналето  се провежда в Дворец на културата и спорта. През 1983-1987 – в Художествената галерия на бул. “Княз Борис І” № 65, Градската художествена галерия „Борис Георгиев” (1989 и след 1995) и в Община Варна (1991 и 1993)


Издания във Варна: 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019

1981 - 23 май

1983 - 23 май

1985 - 23 май

1987 - 23 май

1989 - 23 май

1991 - 23 май

1993 - 23 май

1995 - 8 ноември

1997 - 15 август

1999 - 5 ноември

2001 - 14 септември

2015-7 август

2017-11 август