Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Фестивал за български народни танци МЕГДАНСКО ВЕСЕЛИЕ КРАЙ МОРЕТО

Дейност Актуален
Основан 2017
Място Варна
Първо издание във Варна 2017
Последно издание 2019
Честота на провеждане Всяка година
Месец юни
Обичайно времетраене 1-4 дни
Вид Танц
Регламент Конкурс
Аудитория Масова
Съдържание Традиционно
Обхват Национален
Организатор Читалище
Вид участници Любители
Места Открито
Достъп Безплатен
Официален сайт

Организатори са Фолклорна музикално-танцова компания „Варна“, Фолклорен ансамбъл „Варна“ и Народно читалище „Христо Ботев 1928”. Участниците се състезават в три категории: ансамбли с участници на възраст до 14 години, над 14 години и танцови клубове и школи.

 

Концертните програми са на сцената на Летен театър – Варна.


Издания във Варна: 2017, 2018, 2019