Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен фестивал за монодрама СВЕТОВЕН ФОРУМ НА ИЗКУСТВАТА КЪМ ЗВЕЗДИТЕ

Дейност Преустановен
Основан 2010
Място Варна
Първо издание във Варна 2010
Последно издание 2017
Честота на провеждане Всяка година
Месец август
Обичайно времетраене 5-10 дни
Вид Театър
Регламент Представителен
Аудитория Масова
Съдържание Експериментално
Обхват Международен
Организатор Фондация / сдружение
Вид участници Предимно професионалисти
Места Открито
Достъп Платен

Фестивалът е по инициатива на актьора Мариус Донкин и създадената за целта едноименна фондация. Съдържанието на програмата откроява постиженията и тенденциите в жанра на театралната монодрама. Първото издание е под патронажа на генералния секретар на Юнеско Ирина Бокова. 

 

Фестивалът преустановява своето съществуване, когато неговият основател Мариус Донкин заема длъжността директор на Народния театър „Иван Вазов”.

 

Спектаклите първоначално са в Римски терми, а впоследствие – Археологически музей – Варна.


Издания във Варна: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017