Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Народно дело – 4 юни 1981, брой 90. РБ „П. Славейков“