Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Култура – 18.10.1996-42 бр.