Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

2000. Плакат. Автор Димитър Трайчев