Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. Международна лятна академия

Филм на Българско видео по поръчка на Община Варна. 47:31 мин.