Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. 29 юни, Янош Щаркер: Й. С. Бах – част от сюита за соло виолончело.

3:15 мин. Община Варна.