Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1995. 29 юни, Любомир Георгиев /виолончело/, Теодора Несторова /пиано/

Камий Сен-Санс – “Умиращият лебед”-2:29 мин. Община Варна