Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. 27 юни, Софийска опера: Белини – Норма.

Гена Димитрова /Норма/ и Христина Ангелакова /Адалджиза/. ДА-Варна. Автор К. Димитров