Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1987. 23-29 юни, Международна лятна академия

Майсторски клас на проф. Ифра Нийман. ДА-Варна. Фото З. Петков