Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. 23-29 юни, Майсторският клас по виолончело на Янош Щаркер.

Фрагмент от филм на “Българско видео”. 7:40 мин. Община Варна.