Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1999. 21 юни, Калуди Калудов

Снимка Росен Донев