Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1997. 2-3 юли, Държавна филхармония – Одеса. Диригент Хобърт Ърл. Минчо Минчев /цигулка/

Творби от Йохан Щраус – син. Ж.-Ф. Збинден – Леманик 70, оп.48 /фрагмент/. Х. Виенявски – Концерт за цигулка и оркестър № 1 /финал/. Община Варна