Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1973. 11 юли. Букурещка филхармония.

Диригент Мирча Бесараб. ДА-Варна. Фото К. Димитров