Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. 1 юли, Фр. Шопен.Вера Горностаева /пиано/.

Фрагмент от филм на “Българско видео”. 6:26 мин. Община Варна.