Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

21.12.2022

Наблюдения и оценки на фестивалите във Варна

Варна е своеобразна фестивална столица на България, но това не я направи и културна столица. Събирането на различни събития и хора около тях на едно място все още не е белег на култура. Размити понятия, неуточнени преценки, разпръсната професионална гилдия, отсъствие на адекватни държавни и местни политики… Някъде там са причините за неблагополучията и то не само в културата. 

В търсенето на решения се оформиха контурите на проучените 75 фестивала във Варна. Историите около тях отключиха една своеобразна провокация - да се създаде работеща система за наблюдение и оценка на техните постижения през годините. Могат ли да се отглеждат, отстояват и насърчават професионални стандарти за качествени събития, чийто отзвук да прескача отвъд географските граници на региона? Отговор на тези въпроси търси създадената Фестивална академия - Варна. След нейното представяне, разговаряме със Светлана Вълкова от Радио Варна. 

Проект "Фестивален дневник", финансиран по Програма "Едногодишен грант" на Национален фонд "Култура". 
Идея и сценарии Любомир Кутин
Графичен дизайн и знак Димитър Трайчев
Запис: МОГО Мюзик, Хуан Руа, Цветан Момчилов 
Участие в записа на Евгения Василева 
Аранжимент Цветан Момчилов 
Фрагмент от Панчо Владигеров - „Класично и романтично“ опус 24 за камерен или струнен оркестър 
Варна, 2022