Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

25.01.2023

Фестивалът в Копривщица: От национална икона до глобализирано селско събитие

Снимка: https://dolap.bg/ 

Лиз Мелиш

Антрополозите са доказали, че фестивалите имат тенденция да  еволюират постоянно, придобивайки различни характеристики и роли зависещи от променящи се политически контексти и обстоятелства. През 1992 г., един от водещите учени в тази област, Джеръми Бойсевейн коментира, че от 1970-те, броят на фестивалите устойчиво се увеличава /1992, 2/ и така тенденцията продължава през следващите години, но на глобално равнище. Има дълга история на антропологически интерес към празничното поведение, и са проведени проучвания, които покриват широк спектър от теми, включително връзките между фестивалите и туризма, ритуала, отдаване на почит, идентичност и политически формации.1 Заключенията от тези проучвания разкриват, че терминът „фестивал“ може да се отнася към широк обхват от форми на културни събития с голямо разнообразие от цели и публики. Фестивалите могат да имат древни корени, те може да са основани от режим, който се грижи за собствените си политически цели или да са създадени като комерсиални събития. Фестивалите често променят смисъла на съществуването си през времето, адаптирайки се към съвременните обстоятелства, в опита си да защитят бъдещото си съществуване. 

Публикацията е част от Проект "Фестивален дневник" и се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура".

ПОВЕЧЕ

 

Други текстове в Антология "Фестивали"

 

ТЕОРИЯ 

Светът на фестивалите /монография/– Любомир Кутин. 2018

Фестивализация: какво казва един фестивал – и какво прави. Размисли за фестивалите и фестивализацията /доклад/ - Оуи Ронстьом, 2011

Литературните фестивали /изследване/ - Лиана Джиорджи, 2010

 

ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ 

Оценка на икономическия ефект от фестивала ‘A to Jazz’ /изследване/– Алфа Рисърч.2019

Бяла книга на фестивалите в България /изследване/ - Българска фестивална асоциация. 2015

Икономически ползи от културните фестивали /изследване/ - Индъстри Уоч Груп ООД и Фондация Бауерзакс.2015 

Създаване на система за наблюдение и оценка за качеството на фестивалите във Варна /изследване/ - Арт Диалог. 2013

Календар на културните събития в Столична община /студия/ - Обсерватория по икономика на културата. 2012