Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Аспарухово пее и танцува

Дейност Актуален
Основан 1967
Място Варна
Първо издание във Варна 1967
Последно издание 2021
Честота на провеждане Всяка година
Месец юни
Обичайно времетраене 1-4 дни
Вид Мултидисциплинарен
Регламент Представителен
Аудитория Масова
Съдържание Традиционно
Обхват Национален
Организатор Читалище
Вид участници Предимно професионалисти
Места Открито
Достъп Безплатен

Организатор на събитието е читалище “Просвета – 1927”. Основни участници са професионални творци в сферата на музиката, визуалните изкуства, литературата, фолклора, традиционните занаяти и др. Голяма част от тях ангажират гостите в различни творчески дейности. Празникът се провежда в района на Аспарухов парк.


Издания във Варна: 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020