Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Народно дело -30 юни 1983, брой 129

РБ П. Славейков