Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Народно дело -23 юни 1981, брой 102

РБ П. Славейков