Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Народно дело -15 юни 1985, брой 118 . РБ „П. Славейков“.