Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Култура – 27.09.1996-39 бр.