Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Култура – 19.10.1990-42 бр.