Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

в. Култура – 18.10.2002-37 бр.