Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1968. 28 юни. Откриване. Софийска филхармония, Българска хорова капела „Св. Обретенов”. Хор „Бодра смяна”

Любомир Пипков – „Оратория за нашето време”. Диригент Константин Илиев. Солист Стефан Циганчев. Рецитатор Славка Славова. ДА-Варна