Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1957. Летен театър – Варна

ДА-Варна. Фото В. Иванов