Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

2007. Плакат на “Атила” от Дж. Верди

Автор Димитър Трайчев.