Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1992. 7 юли, Бароков оркестър на Европейската общност: Диригент Рой Гутман

Х. Пърсел-Сюита из „Индийската кралица”. -2:31 мин. Оператор Ангел Ненов. Община Варна