Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1965. 7-8 юли. Клаудио Вила

ДА-Варна. Фото А. Рушанян