Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1982. 6 юли, Московски класически балет: А. Петров – Сътворението на света

ДА-Варна. Фото Стоян Лефеджиев