Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1965. 6 август. Естрадно ревю от Белград

ДА-Варна. Фото А. Рушанян