Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

Международен музикален фестивал „Варненско лято“1971. 5 юли, Софийска филхармония

Диригент Генадий Рождественски. ДА-Варна. Фото. Ив. Димов