Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1997. 30 юни, Елизабет Уолфиш /цигулка/, Пол Никълсън /пиано/

Шуман-Бах – Шакона ре минор. Община Варна