Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1986. 29 юни, Янош Щаркер /виолончело/ и Елмира Дърварова /цигулка/.

Фрагмент от филм на “Българско видео”. 5:53 мин. Община Варна