Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

28 август, Ден 2

Фестивал на хвърчилата “Въздушни чудеса” – Варна 2022. Фото М. Арнаудова