Варна

Дигитален Каталог на Фестивалите

1997. 27 юни, Клавирен рецитал Людмил Ангелов

Фр. Шопен – Полонеза до минор оп.40 № 2. Община Варна